ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (ไฟฟ้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (ไฟฟ้า)

Download รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (ไฟฟ้า)

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี