ถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา กล่าวคำถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ในวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี