ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี