กิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี