นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เเละการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ๒๕๖๐

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี