ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)

Download Now

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี