พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

29573318_1666472776781501_4266951793153766639_n

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี