รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561

30127167_1671521132943332_2158695802616955042_n

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี