โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

About Jittree