ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2561 ณ วัดหมกแถว จ.อุทัยธานี

About Jittree