กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

 

10 สิงหาคม 2561

About Jittree