เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร ครูบุคลลากรและตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

งานเฉลิมพระเกียรติ

About Jittree