ผลการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย

ผลการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ชนะ โรงเรียนลานสักวิทยา ผ่านเข้ารองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

แข่งขันกีฬา

About Jittree