โครงการอบรมเทคโนยานยนต์

นักเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคโนยานยนต์ “การติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์” ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

โครงการอบรมเทคโนยานยนต์

About Jittree