วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี