พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี

วันพุธ ที่ 5 ธัวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสวมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

About latdawan nimsuwan