ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Download Now

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี