ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงานตรวจเข้มข้นรถโดยสาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 16เมษายน2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงานตรวจเข้มข้นรถโดยสาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี

ตรวจสภาพรถ​ บขส.

About latdawan nimsuwan