พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562  นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้พาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี

พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานที่บริเวณหน้าศาลากลาง

About latdawan nimsuwan