โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระชารกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอาคารอำนวยการ วิทยลัยสารพัช่างอุทัยธานี

โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

About latdawan nimsuwan