พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอาคารอำนวยการ วิทยลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

About latdawan nimsuwan