ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

รายชื่อนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 2560

Download

อันดับ   สถานประกอบการที่ร่วมมือ
1        ศาลจังหวัดอุทัยธานี
2        บริษัทวัชระคอมพิวเตอร์ เนตเวอร์ค-แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
3        อู่ช่างสันต์
4        อู่ประชุมยนต์
5        อู่ชีพการช่าง
6        อู่ไพรัตน์การช่าง
7        องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
8        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
9        องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
10      บ.อุทัยบางกอกรับเบอร์ จำกัด
11      อู่ช่างเปิ้ล
12      อู่บุญธรรมเจริญยนต์
13      ธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี
14      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
15      อบต.บ่อยาง
16      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสัก
17      เทศบาลอำเภอลานสัก
18      องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
19      องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
20      ร้านไพโรจน์คอมพิวเตอร์
21      สำนักงานเทศลบาลตำบลเมืองการุ้ง
22      บริษัทนีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
23      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี
24      บริษัทคูโบต้าอุทัยธานี จำกัด
25      เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
26      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
27      องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
28      สถานีอนามัยตำบลท่าโพ
29      องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
30      ศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว
31      โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลหูช้าง
32      ร้านโฟกัส ไอที
33      ที่ทำการไปรษณีการุ้ง
34      สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
35      อู่ช่างกรานต์
36      วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
37      บริษัทโตโยต้านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1981) จำกัด
38      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี
39      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลานสัก
40      บริษัท อุทัยธานีซันมาร์ท จำกัด
41      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดสิงห์
42      ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาบุญชูเซ็นเตอร์
43      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมโนรมณ์
44      สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวัดสิงห์
45      สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
46      สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองฉาง
47      ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีกิจเจริญยนต์
48      ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง
49      ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์
50      สำนักงานท้องถิ่นอำเภอห้วยคต
51      บอล คอมพิวเตอร์
52      เซ็นเตอร์แอร์เซอร์วิส
53      คอมแคร์ คอมพิวเตอร์ เน็ทเวิร์ค
54      จ.เจริญยนต์
55      อู่ช่างนัส
56      อู่ดุลย์ช่างยนต์
57      องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
58      ลานสักแอร์
59      อามีรัลแอร์
60      อู่นิตย์การช่าง
61      ร้านอุทัยคาร์เซอร์วิส
62      ร้านสยามแอร์
63      ยงยุทธแอร์
64      สุวรรณเจริญยนต์ (อู่.ช่างกบ)
65      อู่สุวิทย์การช่าง
66      ห้วยคตแอร์
67      P&C พริ้น แอนด์ คอมพิวเตอร์
68      ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี
69      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอุทัยธานี
70      ร้านชาญชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส

About the Author