ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

พิธีมอบทุน  ปีการศึกษา  2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561  

พิธีมอบทุน ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุน  ปีการศึกษา  2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561  

โครงการกิจกรรมนันทนาการและการแสดง วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการกิจกรรมนันทนาการและการแสดง

โครงการกิจกรรมนันทนาการและการแสดง วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ท่านดร.ประชาคม จันทร์ชิต พร้อมคณะ เข้ารับการตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ท่านดร.ประชาคม จันทร์ชิต พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ท่านดร.ประชาคม จันทร์ชิต พร้อมคณะ เข้ารับการตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน  ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561

ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน

ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน  ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประชุมสัมมนาหลังฝึกงานของนักเรียนทวิศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561  

ประชุมสัมมนาหลังฝึกงานของนักเรียนทวิศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประชุมสัมมนาหลังฝึกงานของนักเรียนทวิศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561