ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดปฐมนิเทศนักเรียน ทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียน โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง นายสุชาติ  จ […]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดปฐมนิเทศนักเรียน ทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดปฐมนิเทศนักเรียน ทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียน โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง นายสุชาติ  จ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ยินดีต้อนรับ นายจิรพงษ์ โลพิศ ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ยินดีต้อนรับ นายจิรพงษ์ โลพิศ ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ยินดีต้อนรับ นายจิรพงษ์ โลพิศ ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) วันที่ 8 พฤษาคม 2560  โดยมีผอ.สุชาติ  จินดาแจ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม

โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) วันที่ 8 พฤษาคม 2560  โดยมีผอ.สุชาติ  จินดาแจ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี  2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี  2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้นำเงินช่วยเหลือที่ได้รับบริจาคจากคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าท […]

คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ไปมอบให้แก่ผู้ปกครองของนายอรรถพล ทองอินทร์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้นำเงินช่วยเหลือที่ได้รับบริจาคจากคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าท […]

วันที่ 7 เมษายน 2560 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาย ในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2560 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาย ในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว

ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วันที่ 1 เมษายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560