ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ จังหวัดระ […]

การประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 26

ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีการประชุมวิชาการองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ จังหวัดระ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธาน […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธาน […]

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค งานติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่ […]

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค งานติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค งานติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่ […]

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัย […]

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัย […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตรวจสภาพรถโดยสารประจำทางร่วมกับขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตรวจสภาพรถโดยสารประจำทางร่วมกับขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตรวจสภาพรถโดยสารประจำทางร่วมกับขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธ […]

ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนในโรงเรียน ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรวมห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัย […]

อบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนในโรงเรียน ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่

ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนในโรงเรียน ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรวมห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัย […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 22 มกร […]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 22 มกร […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2560 ในพื้นที่ 11 จังหวัด 200 กว่าศูนย์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2560 ในพื้นที่ 11 จังหวัด 200 กว่าศูนย์

วันที่ 18 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดอบรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยวิทย […]

จัดอบรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 18 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดอบรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยวิทย […]