ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทั […]

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทั […]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการ […]

หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการ […]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแล […]

มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแล […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสู้โลกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 18 มกราคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสู้โลกอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสู้โลกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 18 มกราคม 2561

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เเละการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่ง […]

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เเละการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่ง […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 – 22 […]

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 – 22 […]

การประชุมเตรียมการจัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเตรียมการจัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ

การประชุมเตรียมการจัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2560 วันท […]

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2560 วันท […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย ณ ห้องประชุมสุพรรณิกาวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย ณ ห้องประชุมสุพรรณิกาวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี