ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

กิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11”

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา กล่าวคำถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ […]

ถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา กล่าวคำถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic ครูและบุคลากรเครือข่ายอาชีวศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic ครูและบุคลากรเครือข่ายอาชีวศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัช […]

กิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัช […]

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยนายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลั […]

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยนายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลั […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการอบรมแกนนำอาชีวะต้านยาเสพติด วันที่ 21 กรกฏาคม 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการอบรมแกนนำอาชีวะต้านยาเสพติด

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการอบรมแกนนำอาชีวะต้านยาเสพติด วันที่ 21 กรกฏาคม 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

คณะครู บุคลากร และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

คณะครู บุคลากร และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย