ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วันพุธ ที่ 16 มกราคมคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี &nbsp […]

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2562

วันพุธ ที่ 16 มกราคมคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี &nbsp […]

วันพุธ ที่ 9 มกราคมคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ยินดีตอนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เข […]

โครงการ Open House

วันพุธ ที่ 9 มกราคมคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ยินดีตอนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เข […]

วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

โครงการคลีนิคจักรยาน ตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุง Bike อุ่นไอรัก

วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

วันพุธ ที่ 5 ธัวาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันค […]

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี

วันพุธ ที่ 5 ธัวาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันค […]

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561     &nbsp […]

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561     &nbsp […]

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข […]

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี​ การประกวดร้องเพลงแล […]

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี​ การประกวดร้องเพลงแล […]

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561 […]

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561 […]

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา /2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี &nbsp […]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา /2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี &nbsp […]