ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
นักเรียนชั้นปวช.1 ทุกแผนก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยส […]

อบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

นักเรียนชั้นปวช.1 ทุกแผนก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยส […]

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร […]

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

นักเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคโนยานยนต์ “การติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์” ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

โครงการอบรมเทคโนยานยนต์

นักเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคโนยานยนต์ “การติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์” ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคัดกรองสารเสพติดภายในสถานศึกษา ณ ห […]

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคัดกรองสารเสพติดภายในสถานศึกษา ณ ห […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ผลการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ชนะ โรงเรียนลานสักวิทยา ผ่านเข้ารองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิ […]

ผลการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย

ผลการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ชนะ โรงเรียนลานสักวิทยา ผ่านเข้ารองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิ […]

คณะผู้บริหาร ครูบุคลลากรและตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉล […]

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร ครูบุคลลากรและตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉล […]

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยทัยธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยทัยธานี