ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยทัยธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยทัยธานี

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในวันที่ […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในวันที่ […]

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอ […]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอ […]

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ 2561 ณ หอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ 2561 ณ หอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2561 ณ วัดหมกแถว จ.อุทัยธานี

ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2561 ณ วัดหมกแถว จ.อุทัยธานี

เนื่องในวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า […]

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

พิธีมอบทุน  ปีการศึกษา  2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561  

พิธีมอบทุน ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุน  ปีการศึกษา  2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561