ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย ณ ห้องประชุมสุพรรณิกาวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย ณ ห้องประชุมสุพรรณิกาวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทั […]

ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทั […]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรแก่ทหารกองประจำการ ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดฯ ณ นขต.พล.ร๔ […]

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรแก่ทหารกองประจำการ ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดฯ ณ นขต.พล.ร๔ […]

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

กิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11”

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา กล่าวคำถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ […]

ถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา กล่าวคำถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic ครูและบุคลากรเครือข่ายอาชีวศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic ครูและบุคลากรเครือข่ายอาชีวศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัช […]

กิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัช […]

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙