ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 &# […]

Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 &# […]

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560 นางสาวนิตยา  อรรถโกมลเป็นวิทากร ในการบรรยาให้ความรู้ วันที่ 31 ก.พ. 61

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560 นางสาวนิตยา  อรรถโกมลเป็นวิทากร ในการบรรยาให้ความรู้ วันที่ 31 ก.พ. 61

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทั […]

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทั […]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการ […]

หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการ […]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแล […]

มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแล […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสู้โลกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 18 มกราคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสู้โลกอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสู้โลกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 18 มกราคม 2561

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เเละการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่ง […]

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เเละการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่ง […]