กิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมปลูต้นไม้และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี