การประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี