ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  (งานบุคลากร)

Download Now

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี