ปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561

About Jittree