โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในวันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

About Jittree