วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี