โครงการ Open House

วันพุธ ที่ 9 มกราคมคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ยินดีตอนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ

DSC_0226 DSC_0332 DSC_0293 DSC_0269 DSC_0218 OpenHouse​_๑๙๐๑๑๗_0055_1 OpenHouse​_๑๙๐๑๑๗_0056_0 DSC_0194 DSC_0215

About latdawan nimsuwan