กิจกรรม​”ล้างส้วมพร้อมกัน… รับสงกรานต์” ประจำปี​ 2562

วันพุธ​ ที่​ 10​ เมษายน​ 2562​ ผู้บริหาร​ คณะครู​ บุคลากร​ และนักเรียน​ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม​”ล้างส้วมพร้อมกัน… รับสงกรานต์” ประจำปี​ 2562

ล้างส้วม​

About latdawan nimsuwan