การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

46154962_1964333220328787_5826599650760589312_n 46165574_1964337766994999_1270934419783286784_n 46319927_1964334806995295_5097727835020197888_n 46159199_1964339233661519_141790451127549952_n 46107825_1964339060328203_6409920084311015424_n 46279431_1964333000328809_5670405528589697024_n 46207799_1964337473661695_8958376050794954752_n 46234478_1964332870328822_3076093703819886592_n 46253623_1964333586995417_6688817934615183360_n 46266276_1964335743661868_6274970691452272640_n 46276205_1964333280328781_1816114809305825280_n 46180206_1964333700328739_5449622988141887488_n 46174844_1964333263662116_3577646133377236992_n 46165988_1964337733661669_6478090565442338816_n 46165574_1964337766994999_1270934419783286784_n 46156384_1964336776995098_3284706840981536768_n 46154962_1964333220328787_5826599650760589312_n 46112815_1964335600328549_7126374797411352576_n 46125843_1964334036995372_1084598294438477824_n 46153897_1964337270328382_850532459526225920_n

About latdawan nimsuwan