พิธีทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายเฉลิมศักดิ์ เนียมอ่ำ รองผู้อำนวยการ คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข่าร่วมพิธีทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี

พิธีทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

About latdawan nimsuwan