พิธีไหว้ครูพิธีลงนามความร่วมมือและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู พิธีลงนามความร่วมมือ และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และ กศน.อุทัยธานี ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

พิธีไหว้ครูพิธีลงนามความร่วมมือและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

About latdawan nimsuwan