แห่เทียนเข้าพรรษา

12 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดย นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้บริหารคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

แห่เทียนเข้าพรรษา

About latdawan nimsuwan